Bakalářská práce, která spočívala ve vytvoření souboru osmi velkoformátových digitálních tisků volných typografických kompozic. Snažila jsem se v nich zobrazit rozdílnost dvou předem zvolených výtvarných kontrastů. Výsledkem jsou černobílé kompozice / plakáty formátu B1, ve kterých používám jako vyjadřovací prostředek typografické znaky. Jsou to počáteční písmena námětů bez diakritiky, znějí takto: Chaos a řád, Málo a mnoho, Velký a malý, Stabilita a labilita, Černá a bílá, Pozitiv a negativ, Prostorovost a plošnost, Plocha a linie.

Textová část práce volně ke stažení: