JAK

Jak bude naše spolupráce probíhat?

01

Vše začíná tím, že mi svoji představu zašlete e‑mailem.

02

Spojíme se a doladíme zadání.
Komunikace může probíhat online, nebo si domluvíme osobní schůzku v nějaké pěkné kavárně nebo Vaší kanceláři (Plzeň a okolí), rozebereme do podrobností rozsah práce, dohodneme si termíny a způsoby komunikace. Na základě toho Vám zhotovím cenovou nabídku a poté ji zašlu e-mailem k odsouhlasení.
U nových klientů a větších projektů budu požadovat zálohu ve výši 50 %.

03

Teď už nastává to hlavní – tvoření.

04

Až vyřešíme všechny Vaše připomínky a budeme s prací spokojeni, připravím data pro konkrétní výstupy.

05

Po přijetí zbývající platby na účet Vám všechna potřebná data zašlu a tím máme hotovo!

Jak to bude s cenou???

💰💸 Orientační hodinová sazba:


300 Kč

Hodinová sazba je orientační. Uvádím ji, abyste plus mínus věděli, co očekávat.

Každou zakázku cením zvlášť na základě zadání a rozsahu práce.

Do cenové nabídky zohledňuji čas strávený na samotné práci, rozsah i náročnost zadání a dodané podklady.
Součástí ceny je kromě smysluplných konzultací, oprav a úprav i hledání inspirace, experimentování, skicování, zkoušení konceptů
a roky investované do získávání znalostí a zkušeností.

• K práci požadované mimo mou běžnou pracovní dobu 9.30–16.30 je účtována přirážka 25 %.
• K práci požadované do 48 hodin je účtována přirážka 25 %.
• K práci požadované ve dnech pracovního klidu je účtována přirážka 50 %.
• Po odsouhlasení nabídky se do časového objemu započítává komunikace, schůzky i samotná grafická činnost.
• Účtuji každou započatou čtvrthodinu.
• Objem času zaznamenávám do Togglu a ráda Vám kdykoli na požádání poskytnu výpis odpracovaných hodin.
• U nových klientů a větších projektů požaduji zálohu ve výši 50 % z dohodnuté částky.

• Skicovné – Představuje odměnu za grafický návrh a čas v případě, pokud si klient nevybere návrh k dopracování.
Cena vyjadřuje tvůrčí úsilí, které designér do návrhu vložil (nejvýše však 30 % předpokládané ceny díla).

„Pro vytvoření lepší představy trvá například navržení a vysázení vizitek kolem tří hodin a velký plakát většinou kolem osmi hodin.“

Jaká data ode mě dostanete?

Logo ve všech navržených variantách v nejpoužívanějších formátech (AI, EPS, PDF, JPG, PNG) s logomanuálem v PDF,
tiskoviny v tiskovém PDF, případně vše ve formátech, které budete potřebovat.